Bioresonans

Bioresonans och speciellt bioresonans enligt Paul Schmidt förklarar man enklast med ett exempel från naturen.

Den äldsta formen av bioresonans är vårt solljus. När solljuset når vår hud utlöses regulationer. Skälet till detta är dock inte t.ex. att huden värms upp utan den ultravioletta andel som ingår i solljuset. Ultraviolett ljus är i stånd att stimulera pigmentbildningen. 

I vår hud finns alltså ett regulationssystem integrerat som exakt vid solljusets frekvenser pigmenterar huden, d.v.s. låter denna bli brun. Hudens pigmentering är bara en av de regulationer, som utlöses av solljuset, t.ex. aktiveras också produktionen av D-vitamin. 

Det är lätt att förstå, att det förutom solljusets smala frekvensband även existerar andra frekvenser, som återigen utlöser sina egna regulationer. Det var Paul Schmidt som redan år 1976 förstod dessa samband. Han grundade därmed den exogena (utifrån inverkande) bioresonansen, som i dag bär hans namn. En särskild tyngdpunkt för förfarandet är identifieringen och frånkopplingen av orsaksinflytanden på vår hälsa, som geopati, elektrosmog, dålig kosthållning o.s.v.

Mer än 5.500 st naturkunskapsorienterade läkare och homeopater använder enbart i Tyskland, bioresonans enligt Paul Schmidt. Detta genombrott har blivit möjligt med High-med-apparaten från Rayonex Schwingungstechnik GmbH, Rayocomb PS 1000 Polar Evolution.
 

Vad betyder bioresonans?

Vi delar upp ordet i två delar. Bio som betonar den naturliga karaktären av metoden och resonans som bara kan inträffa när saker som har identiska svängningstal matchar varandra. Ett bra exempel är att använda en stämgaffel. Om man tar två likadana stämgafflar och håller bredvid varandra, och sen slår till den ena så dess karakteristiska ljud hörs, då kommer den andra gaffeln, som man inte har rört, att också börja röra på sig. Resultatet blir att båda stämgafflarna, som använder sig av samma frekvenser, därför sänder ut samma ton. Det fungerar bara om båda stämgafflarna är identiska. 


Bioresonans enligt Paul Schmidt

Bioresonans med Rayonex är ett helhets- och systemkoncept som balanserar och eliminerar både inre och yttre faktorer som påverkar hälsan.

Vad kan påverka oss negativt? Här följer några exempel som visar sig i form av blockeringar av frekvenser i kroppen:

  • Elektrosmog
  • Geologisk stress från vattenådror, bergsprickor och annan form av jordstrålning
  • Syra/ Basbalansen
  • Bakterier, virus, parasiter och svampangrepp
  • Födoämnen, pollen och djurallergier
  • Störningar i organ och olika kroppsdelar


Vad gör vi åt detta?

Blockerade frekvenser diagnosticeras och balanseras i plus- eller minuspolaritet med Rayocomb 1000 Polar eller elimineras med någon av Rayonex produkter.