Metoden

När vi behandlar allergi med Bicom bioresonansterapi finns det inga biverkningar, förutom att känsligheten kan öka under början av behandlingsperioden.

Behandlingsmetoden har använts i över 25 år, och finns idag i cirka 90 länder. Det är läkare, tandläkare, naturterapeuter och veterinärer som använder Bicom, huvudsakligen på privatkliniker, men också på sjukhus bl.a. i Indien och Kina.

Allergibehandlingen med Bicom frekvensterapi är helt smärtfri och utförs med en speciell elektromedicinsk utrustning som kallas för Bicom.

De första behandlingarna kan utföras från 1-2 ggr i veckan till en gång var tredje vecka. Har du lång väg att åka kan vi utföra två eller tre behandlingar under samma dag.

Har du allergibesvär? Du är hjärtligt välkommen att ringa och boka en tid för en första undersökning.

Mer om Bicom

Företaget Regumed som tillverkar Bicom är ISO 9002-certifierat och Bicom är godkänd enligt EU-reglerna för elektromedicinsk utrustning. Dessa regler gäller också i Sverige.

Hur fungerar det?


Bicomapparaten läser in frekvensmönster från ett ämne (t.ex. vete), omvandlar dem till terapeutiska frekvensmönster, utsätter patienten för dessa via elektroder (mjuka plattor), tar in patientens respons och anpassar behandlingen därefter.

För att skapa terapeutiska frekvensmönster kan Bicom förstärka, försvaga, invertera och filtrera inlästa frekvensmönster.

Exempel: En person har reaktion mot vete. Bicom-apparaten laddas med vetemjölsampull, läser in och inverterar frekvensmönstret. Därefter exponeras patienten för detta "spegelvända" frekvensmönster. När signalerna möts dämpas de som vågskvalp lite för varje behandling till dess reaktionen släckts ut.

Hur många behandlingar man behöver är individuellt och brukar bero på hur länge man gått med besvären, men vanligen får man räkna med mellan sju och femton behandlingar.