Vill du sluta röka?

Varje minut dör 6 människor i världen från sjukdomar kopplat till rökning. För att: Rökning skadar hälsan

Om du har bestämt dig för att sluta röka och behöver hjälp med att sluta vill vi informera dig om att vi på Allergimottagningen erbjuder ett speciellt sluta-röka-program .

Metoden vi använder oss av är helt smärtfri, säker och väldigt effektiv. Med bara en behandling blir 70 % fria och vid två behandlingar blir 80 % fria.

Vid behandlingen ser man till att ta bort beroendet av nikotin i kroppen. Vi tar också bort tjära och andra skadefulla cigarett ingredienser som har satt sig på lungorna.

Behandlingen minskar symtomen från den så kallade abstinenssyndromet, får lungorna att rensas snabbare, risken för hjärtinfarkt minskar, syrehalten i blodet når normalvärde efter bara en dag utan att röka och det är helt utan viktökning!